Kappacyzm i gammacyzm

I. Etap przygotowawczy przed wywołaniem głosek „k” i „g”

Ćwiczenia usprawniające (wzmocnienie mięśni tyłu języka):

  • ziewanie przy szeroko otwartych ustach;

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj grę:

  • wdychanie powietrza nosem i wydychanie ustami, podczas szerokiego otwierania ust;

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj grę:

  • picie gęstych napojów przez długą i cienką słomkę;
  • przysysanie drobnych papierków przez rurkę i przenoszenie ich na plansze;
  • opieranie języka o dolne zęby;
  • unoszenie środka języka do podniebienia twardego i miękkiego;
  • podwijanie języka;
  • ssanie cukierka (środkiem języka);

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj grę:

  • „koci grzbiet” (opieranie czubka języka o dolne zęby i cofanie go w głąb jamy ustnej, by nastąpiło uniesienie grzbietu języka do góry);

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj grę:

 • układanie czubka języka za górnymi zębami i opuszczanie go do dziąseł dolnych podczas szerokiego otwierania jamy ustnej;
 • mlaskanie całą powierzchnią języka przy opuszczonej żuchwie;
 • przyklejanie całego języka do podniebienia przy szeroko otwartych ustach, a następnie energiczne opuszczanie przodu języka w dół.

II. Etap wywołania głosek „k” i „g”

„k”

 • Położenie dziecka z głową odchyloną do tyłu.
 • Pokazanie wzorca wymowy (układu artykulatorów przy szeroko otwartych ustach) i próba powtórzenia ułożenia języka przez dziecko.
 • Przytrzymujemy język, a dziecko wymawia „t”, „ta”, „to”, „te”, „tu”.
 • Ćwiczenia wygłosowego „k” („kijok”, „kijuk”), by potem przejść do układów kończących się słowami ze śródgłosem „k” („kijokula”, „kijokoła”).
 • Przy szeroko otwartych ustach maluch wypowiada logotomy:
  aka, oko, uku, eke, iki, yky
  ak, ok, uk, yk, ik
  ka, ko, ke, ku, ky (przy głosce „g” odpowiednio te same logotomy, tyle, że z „g”, czyli: aga, ogo itd.).
 • Wywołanie głoski „k” przez wymawianie „h”
  – imitowanie śmiechu – dziadka (he, he), taty (ho, ho), mamy (ha, ha), dziewczynki (hi, hi);

  Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj grę:


  – nawoływania i okrzyki – hej, hej, hop, hop, hej ho, hej ho, ho ho ho, hip hip, hura, buch, bach, echo, echo;
  – zabawy w chuchanie na: zmarznięte ręce, oszronioną szybę, lustro, by zaparowała jego powierzchnia.

„g”

  Po wywołaniu „k” głoska „g” powinna pojawić się samoistnie. Jeśli jednak nadal są problemy:

 • Można polecić wymawianie „k” z równoczesnym lekkim uderzaniem w klatkę piersiową dłonią zwiniętą w łódeczkę.
 • Jeśli będzie problem z jej bezdźwięczną realizacją należy wybrzmiewać ją między samogłoskami, np. aga, ago, age, agu itd.
 • Podczas wybrzmiewania „d” z unieruchomionym czubkiem języka, palcem lub szpatułką uzyskujemy również „g”.

III. Etap utrwalenia głosek „k” i „g”

„k”

  • UWAGA! Ważne, żeby na początku nie występowała głoska „t”!

  • pkt.1 Najpierw ćwiczymy połączenia z samogłoskami tylnymi w nagłosie:
   ka, ko, ke, ku (wyrazy, potem związki wyrazowe, potem zdania).

    Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj gry:


  • pkt.2 Potem ćwiczymy połączenia z samogłoskami w śródgłosie:
   aka, ako, ake, aku,
   oka, oko, oke, oku,
   eka, eko, eke, eku,
   uka, uko, uke, uku
   (wyrazy, potem związki wyrazowe, potem zdania).

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj grę:

  • pkt.3 Potem ćwiczymy połączenia z samogłoskami w wygłosie:
   ak, ok, ek, uk, ik, yk
   (wyrazy, potem związki wyrazowe, potem zdania).

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj grę:

  • pkt.4 Przechodzimy do ćwiczeń połączeń ze spółgłoskami w nagłosie i śródgłosie:
   kle, kla, klu, kre, kro
   wka, lko, lka, łko, nka, żka
   (wyrazy, potem związki wyrazowe, potem zdania).

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj gry:
W tym momencie możemy włączyć „t” i ponownie przejść kolejno pkt.1-4!

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj gry:


UWAGA! Ze względu na użycie słów zawierających głoskę „t” gra powinna być użyta dopiero w tym miejscu, choć na pozór dotyczy wcześniejszego etapu utrwalenia wywołanej głoski w nagłosie z samogłoską w sylabach i wyrazach.

„g”

  • UWAGA! Ważne, żeby na początku nie występowała głoska „d”!

  • pkt.1 Najpierw ćwiczymy połączenia z samogłoskami w nagłosie:
   ga, go, ge, gu
   (wyrazy, potem związki wyrazowe, potem zdania).

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj grę:

  • pkt.2 Potem ćwiczymy połączenia z samogłoskami w śródgłosie:
   aga, ago, age, agu,
   oga, ogo, oge, ogu,
   ega, ego, ege, egu,
   uga, ugo, uge, ugu
   (wyrazy, potem związki wyrazowe, potem zdania).
  • pkt.3 Przechodzimy do ćwiczeń połączeń ze spółgłoskami w nagłosie i śródgłosie:
   gło, gro, gry, grze
   agr, ogn, egł, igł, ygr, mgł
   (wyrazy, potem związki wyrazowe, potem zdania).

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj grę:


W tym momencie możemy włączyć „d” i ponownie przejść kolejno pkt.1-3.

IV. Etap automatyzacji głosek „k” i „g”

  • etap utrwalenia wywołanych głosek w związkach wyrazowych (nagłos, śródgłos i wygłos);

Do powyższych ćwiczeń wykorzystaj gry:


 • teksty drukowane i wierszyki;
 • mowa spontaniczna;
 • opowiadanie treści historyjek obrazkowych.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.