HARMONOGRAM ĆWICZEŃ Z MI

Harmonogram ćwiczeń ułatwia dobranie gier z serwisu mimowa.pl do kolejnych etapów terapii logopedycznej. Nie zastąpi on oczywiście fachowej diagnozy i indywidualnie opracowanego przez specjalistę programu terapeutycznego. Służyć ma jednak pomocą zarówno rodzicom jak i nauczycielom oraz logopedom, tak by jak najefektywniej wykorzystywać zasoby serwisu mimowa.pl.

Reranie (inaczej rotacyzm)

polega na nieprawidłowej wymowie głoski r. Terapię tej wady rozpoczynamy od gimnastyki języka i warg. Aby uzyskać prawidłowe brzemienie r, najczęściej stosujemy przekształcenia dźwięków t, d, l w różnego rodzaju połączeniach. Gdy uda nam się wywołać r, możemy przejść do ćwiczeń utrwalających dźwięk. Najpierw trenujemy go w zbitkach spółgłoskowych tr, dr, potem w sylabach, wyrazach i zdaniach. Ćwiczymy kolejno nagłos, śródgłos i wygłos.

Kappacyzm (inaczej kekanie)

polega na nieprawidłowej wymowie głosek k, ki. Dla ich wywołania często wystarczy przytrzymać czubek języka i mówić t, ta, to, te, tu. Gdy pojawi się k, można przejść do ćwiczeń utrwalająch. Najpierw trenujemy wymowę w sylabach, potem w wyrazach – kolejno w nagłosie, śródgłosie i wygłosie – a na końcu w zdaniach.
Gammacyzm polega na nieprawidłowej wymowie głosek g, gi, h, hi. Po wywołaniu i utrwaleniu k, głoski te pojawiają się zwykle samoistnie.

Seplenienie (inaczej sygmatyzm) – szereg szumiący

polega na nieprawidłowej wymowie głosek: sz, ż, cz, dż. Terapię tej wady rozpoczynamy od gimnastyki buzi i języka. Następnie, pokazując prawidłowe ułożenie artykulatorów, próbujemy wywołać kolejne głoski. Gdy nam się to uda, możemy przejść do ćwiczeń utrwalająch dźwięki. Najpierw dokładamy do nich samogłoski. Potem ćwiczymy wymowę w wyrazach – początkowo w nagłosie, następnie w śródgłosie i na końcu w wygłosie. Ostatnim krokiem jest utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek w całych zdaniach.

Seplenienie (inaczej sygmatyzm) – szereg ciszący

polega na nieprawidłowej wymowie głosek: ś, ź, ć, dź. Terapię tej wady rozpoczynamy od gimnastyki buzi i języka. Następnie, pokazując prawidłowe ułożenie artykulatorów, próbujemy wywołać kolejne głoski. Gdy nam się to uda, możemy przejść do ćwiczeń utrwalająch dźwięki. Najpierw dokładamy do nich samogłoski. Potem ćwiczymy wymowę w wyrazach – początkowo w nagłosie, następnie w śródgłosie i na końcu w wygłosie. Ostatnim krokiem jest utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek w całych zdaniach.

Seplenienie (inaczej sygmatyzm) – szereg syczący

polega na nieprawidłowej wymowie głosek: s, z, c, dz. Terapię tej wady rozpoczynamy od gimnastyki buzi i języka. Następnie, pokazując prawidłowe ułożenie artykulatorów, próbujemy wywołać kolejne głoski. Gdy nam się to uda, możemy przejść do ćwiczeń utrwalających dźwięki. Najpierw dokładamy do nich samogłoski. Potem ćwiczymy wymowę w wyrazach – początkowo w nagłosie, następnie w śródgłosie i na końcu w wygłosie. Ostatnim krokiem jest utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek w całych zdaniach.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.